Stöd Sveriges unga i framkant!

Ny generation uppfinnare, innovatörer och entreprenörer.

Vi spår en ljus framtid
Som sponsor till Finn upp är du med och bidrar till en ny generation uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Som ett led i detta arbete stödjer du även Finn upps arbete för att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer.

Kontakt
Välkommen att kontakta Helena Thorén för en förutsättningslös dialog på 08 663 70 80 eller helena@finnupp.se. Vi har många bra idéer på hur ett samarbete kan se ut och anpassar samarbetet efter era behov.

puffbild-elever