Om oss

Problemlösning, kreativitet och uppfinnande i skolan.

Vad är Finn upp och vilka står bakom?
Finn upp arrangerar Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet och drivs av den ideella föreningen Ingenjörsamfundet.

Tävlingen finansieras till största del av Skolverket samt Finn upps ägare Ingenjörsamfundet. Ingenjörsamfundet ägs i sin tur av fem fackförbund; Unionen, Vision, Finansförbundet, ST och Försvarsförbundet.

Varför finns Finn upp?
Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det entreprenöriella lärandet, med målet att bidra till en ny generation, innovatörer och entreprenörer, för framtidens arbetsmarknad. Föreningen arbetar även för att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer.

Hur fungerar tävlingen?
I Finn upp används uppfinnande som ett sätt att lära. Eleverna får identifiera ett problem i sin vardag och får sedan försöka lösa problemet med en egen uppfinning. Den metod vi använder har vi valt att kalla Uppfinnarresan, uppfinningens utveckling från idé till verklighet.

Våra finansiärer

ingen

unionen-finn-upp-2015    www-vision-2015

 

www-st-2015 www-finansforbundet-2015

forsvar-final

Historien bakom Finn upp
Det hela började då bristen på innovatörer, tekniker och naturvetare växte i ett land som alltid varit känt för sin goda idérikedom och för sina uppfinningar som exempelvis kullagret, dynamiten och skiftnyckeln.

1979 startade därför Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska Uppfinnarföreningen Finn upp, i syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland ungdomar.

Se gärna filmen om Finn upps historia där vi b.la. berättar om kända prisutdelare såsom Kungen, Prinsessan Victoria och dåvarande Statsminister.