En modern skola

Lustfylld kreativ lärprocess med teknik i fokus som följer läroplanen. Självständigt arbete utvecklar elevernas drivkrafter i vår beprövade pedagogiska metod.

FYLLIG VERKTYGSLÅDA

Digital kompetens

Skolan ska ge eleverna adekvat digital kompetens. Med Finn upp blir de medskapare av digitala verktyg och tjänster.

LÄS MER

Kreativitet och uppfinnande i skolan

Finn upp erbjuder högstadielärare en kostnadsfri pedagogisk metod inom entreprenöriellt lärande som kallas Uppfinnarresan. När eleverna är klara har de gjort en egen uppfinning. Metoden är betygsgrundande och stimulerar kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga. Den stöder skolans uppdrag att ge eleverna adekvat digital kompetens. Varje år arrangerar Finn upp Sveriges största uppfinnartävling för unga som ett resultat av elevernas arbete med Uppfinnarresan. Det gör vi för att tidigt väcka innovationslusten och bidra till en ny generation innovatörer och entreprenörer.

SAGT OM FINN UPP

Carl Elfgren

Lärare i matematik, teknik och NO
Torsviks Skola

”Instruera eleverna att visa hur de kom fram till lösningen. Jag är mer intresserad av det som inte är med i den slutliga inlämningen. Det visar vilka val det gjort.”

Anna Karlsson

Lärare och biträdande rektor
Rålambshovsskolan

När elever arbetar projektbaserat och nära samhället med en metod där deras tankar och idéer blir sedda ger det bekräftelse. Ju mer de lyckas ju mer vågar de dra egna slutsatser och hitta på egna idéer. Det är något vi vill att de ska ha med sig ut i arbetslivet. Vi stärker deras förmåga att samtala, våga ta ställning i frågor och tro på sig själv.”

Bengt Murén

Lärare i teknik och slöjd
Humleskolan

”Ge eleverna tid. Det gäller att ha is i magen. Det kan gå både två och flera gånger utan att det blir något, men sedan klickar det till. Kreativ är ingenting man är på bestämda tider. Om man styr för mycket tar man död på kreativiteten.”