Ett samhälles innovativa förmåga är den viktigaste faktorn för långsiktig och beständig tillväxt. Om vi vill att kommande generationer skall bevara Sveriges ledande position krävs motivation för tvärvetenskapligt lärande som ger innovationsförmåga. Men just elevernas egen motivation är en förbisedd faktor i Pisa-debatten. Det finns beprövade pedagogiska metoder som lockar fram lusten att lära.

Vi anser att det är dags att på bred front införa sådan ämnesövergripande undervisning. Gör vi inte det riskerar det att få långtgående negativa konsekvenser för Sverige, menar Sofia Talborn Björkvi.

Läs hela debattartikeln om vikten av elevers motivation som drivkraft.

unga-forskareI samarbete med Unga Forskare delar vi för första gången ut ett pris vid den årliga Utställningen Unga Forskare.

I mars 2017 anordnas regionala utställningar runtom i landet och de bästa projekten går vidare till den nationella finalen på Tekniska museet i Stockholm under våren. Finn upp delar ut stipendium på 1 000 kr i de regionala semifinalerna och 10 000 kr i finalen i Stockholm.