Alumninätverkets partners

Stor satsning på alumninätverket under läsåret 2020/21

Alumninätverket kommer under läsåret 2020/21 att utöka sin verksamhet med stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tack vare stödet kommer vi nu att etablera lokal verksamhet runtom i Sverige på olika orter och genomföra ett flertal aktiviteter. Spännande nätverksträffar med intressanta företag, föreläsare och övningar utlovas. Allt med fokus på att utveckla medlemmarnas innovativa förmågor och idéer.

Nya partners till alumninätverket

I en gemensam insats går Bygghemma.se, Trademax.se, Furniturebox.se, Polarpumpen.se och Golvshop.se in med stöd till alumninätverket. Tack var det kan vi ge ersättning till de ungdomar som hjälper till med nätverkets lokala närvaro. Vi är tacksamma för stödet.

Samarbetspartner

Stödjande partners