Bedöma elevens kunskap och förmåga

Lärare som väljer att använda Uppfinnarresan i undervisningen vet att den stöder målen i läroplanen. I kursplanerna finns många paralleller till stationerna i Finn upp – och det pedagogiska innehållet överensstämmer med kunskapskraven.

Elever som arbetar efter den kreativa lärprocessen i Uppfinnarresan får kunskap som täcker mycket av vad kursplanen i teknik år 7-9 omfattar, men även kunskapskrav i flera andra ämnen.

Finn upp utvecklar elevernas intresse för teknik och förmåga att ta till sig tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Erfarna tekniklärare, som varit Finn upp-lärare i många år, har hjälpt till att jämföra elevens prestation i olika moment i Finn upp med kursplanen för teknik i Lgr 11.

Här nedan kan du ladda ner bedömningsstöd för ämnena teknik, matematik, svenska, slöjd, samhällskunskap och engelska.

Ta del av hela Uppfinnarresan

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner Finn upps kostnadsfria lärarhandledning.