false

Det här är Finn upp

Finn upp är ett pedagogiskt verktyg och en metod för att undervisa på högstadiet. Eleverna lär sig på ett kreativt och roligt sätt och när de är klara har de gjort en egen uppfinning. Deras arbete är så klart betygsgrundande – du får bedömningsstöd för teknik, matematik, svenska, engelska, slöjd och samhällskunskap.

Verklighetsnära, rolig och utmanande

I Finn upps lärarhandledning presenteras metoden Uppfinnarresan. Den kan enkelt användas i teknik, allra helst med stöd i matematik, svenska, engelska, slöjd och samhällskunskap. Ta in den i undervisningen som en lärprocess eller som enskilda delar beroende på vad ni arbetar med. I metoden tillämpar eleverna ett reflekterande arbetssätt.

Så här fungerar Finn upp

Finn upp är ett problembaserat lärande där allt cirkulerar kring Uppfinnarresan. En resa som leder eleverna ända fram till en egen uppfinning. Stationerna längs vägen kallas Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga. Det finns riktat undervisningsstöd med roliga pedagogiska lektionsövningar som kan användas direkt i klassrummet och ute i verkligheten. Metoden stöder eleverna att självständigt gå vidare i den kreativa lärprocessen utan att kräva ledning av läraren. De arbetar självständigt i läroboken Min uppfinnarresa. Från och med läsåret 2021/2022 finns den också som digitalt lärverktyg.

Finn upp är också en tävling

Elever kan varje år skicka in uppfinningarna de utvecklat till tävlingar. Tillsammans med skolor och regionala partners arrangerar Finn upp tävlingar lokalt och regionalt. De bästa uppfinningarna går sedan vidare till en nationell final, Sveriges största uppfinnartävling för unga.
Alla bidrag bedöms av jurymedlemmar med erfarenhet inom innovationer, entreprenörskap och företagsamhet. Varje tävlande elev får ett professionellt omdöme av sin uppfinning. Finalisterna får visa upp sina uppfinningar och kan belönas med stipendier under en prisutdelning i Stockholm.

Ämnesövergripande undervisning

Uppfinnarresan passar som hand i handske för att samarbeta ämnesövergripande. När eleverna uppfinner har de nytta av kunskap från många ämnen. Varför inte koppla ihop tekniken med flera ämnen? Det ger positivt resultat för alla. Tittar man på kunskapskraven går det utmärkt att ta hjälp av varandra i olika delmoment.

”Ämnesövergripande arbete är lika med ett lustfyllt och varierat lärande, en aktiv inlärning med verklighetsanknytning. Det finns många möjligheter med att arbeta över gränserna, det viktigaste är att skapa ett intresse hos eleverna för att lära.”

Lena Wernstedt, teknik- och svensklärare

Finn upp handlar om att se lösningar på enkla vardagsproblem. För att utveckla idén till en uppfinning är teknik ett självklart ämne, men eleverna behöver också räkna och beräkna skeenden utifrån naturlagarna när de utvecklar lösningen. De ska pröva och ompröva sina idéer, skissa och simulera olika konstruktioner, utforma prototyper och piloter som de testar och förändrar. Det gäller också att kunna förklara både muntligt och skriftligt vad uppfinningen är. Och använda visuella beskrivningar så att andra kan förstå vad de vill uppnå.
Det ingår att dokumentera tankegången i form av skisser och ritningar med förklarande ord, begrepp och symboler. Eleverna författar enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar deras konstruktion och teknikutvecklingsarbete. Samarbete över ämnesgränser ger en helhetssyn på elevernas lärprocess och eleven har möjlighet att visa sina kunskaper i olika sammanhang.

En entreprenöriell lärprocess

Läroplanen för grundskolan betonar vikten av entreprenöriellt lärande. Elever ska genom hela sin skolgång lägga grunden för kompetenser som de har glädje av i livet och som efterfrågas i arbetslivet. I Sverige tycker vi att en entreprenöriell lärprocess är så viktig att vi vill att alla unga människor ska få möjlighet att utvecklas på det sättet.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Ur Lgr 11, del 1 skolans uppdrag

Att förbereda sig för yrkeslivet

När eleverna går igenom Uppfinnarresan stärker de sin förmåga att möta utmaningar i sitt blivande arbetsliv och det samhälle de ska leva i. Med hjälp av Finn upp kan lärare stimulera eleverna så att de blir bättre på att tänka och handla dynamiskt. De tränas i att aktivt ta ansvar för sig själva och för andra och att hitta sin inneboende drivkraft.
Elever som deltar i Finn upp utvecklar sitt lärande på ett kreativt sätt. Det stärker deras idékraft när de tränas i kreativt tänkande, problemlösning, att samarbeta och att våga satsa på sin idé för att förverkliga den.

Att äga sitt lärande

Elever som utvecklar en egen uppfinning i skolan har roligt. Metoden väcker lusten att lära även hos skoltrötta elever. De som lutat huvudet mot bänken får en ny glöd när de utvecklar något som utgår från deras egna intressen och behov. När de använder Uppfinnarresan blir de bättre på att handla självstyrt och att bryta mönster. De övar sig i att se möjligheter och göra något av dem. Finn upp startar en process som leder till ökad självkännedom.
Entreprenöriellt lärande i klassrummet uppmuntrar eleverna att äga sitt lärande. I Finn upp får de praktisk övning i att själva driva på genom sin nyfikenhet och genom att reflektera över sina resultat. Många är förvånade över hur mycket de faktiskt åstadkommit och dessutom hur stolta de är över vad de gjort.
Uppfinnarresan leder till att eleverna lär sig nya sätt att lära sig i skolan – och senare i livet. Därför att de äger sitt lärande.

Coacha eleverna

Du som pedagog är processledaren som coachar eleverna i deras lärande. Din ämneskunskap är självklart grunden i Uppfinnarresan, men i den här processen är det eleven som driver sitt lärande. De kan arbeta självständigt, helst i samarbete och med kamratåterkoppling.

Din viktigaste uppgift vid sidan av kunskapsöverföring blir att stötta eleverna och underhålla deras motivation, särskilt när det blir motigt. Och de kommer att gå igenom bakslag och situationer där de måste finna nya sätt att komma runt hinder. Det är en del av processen och kanske det de lär sig mest av.
Uppmärksamma så klart deras framsteg och belöna dem för varje station de genomfört i Uppfinnarresan.

Ta del av hela Uppfinnarresan

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner Finn upps kostnadsfria lärarhandledning.