Granskarna och juryn 2020

Vi är stolta att presentera nedanstående duktiga granskare och jurymedlemmar!

Granskarna och juryn består av nedanstående kompetenta ingenjörer, civilekonomer, innovationsexperter, uppfinnare och entreprenörer.

Granskarna går igenom och bedömer alla inlämnade tävlingsbidrag. De väljer sedan ut ett tjugotal bidrag som lämnas vidare till juryn som har den delikata uppgiften att utse vinnarna.

Granskarna

Ariane Bucquet Pousette

Invest Stockholm

Projektledare inom startups på Invest Stockholm, en del av Stockholms stad. Ariane har tidigare grundat startupbolag och har arbetat inom politik och kultur.

Hans Franzén

Franzén & Son

Civilekonom och uppfinnare. Hans arbetar med utveckling och kommersialisering av nya produkter och har sedan 90-talet erhållit ett 20-tal patent och mönsterskydd för sina uppfinningar.

Inyang Eyoma Bergenstråle

Workwell AB

Entreprenör, mentor och coach för bl.a. studenter på Handelshögskolan Stockholm och entreprenörer. Inyang har suttit i styrelser för organisationer inom innovation, teknik och nutrition.

Patrik Kägu

Start-up Stockholm

Innovations- och affärsrådgivare. Patrik har arbetat med innovation, affärsutveckling och immaterialrätt sedan 1999 som konsult, rådgivare, entreprenör, processledare och föreläsare.

Wanja Bellander

Binnova AB

Uppfinnare och innovatör. Innehar flera patent, varumärken och designskydd. Var tidigare vd för Svenska Uppfinnareföreningen och är aktiv i QUIS, Qvinnliga uppfinnare i Sverige, nätverket för kvinnor som uppfinner.

Åke Pihlanen

Enablers of Sweden

Entreprenör och rådgivare till startups och bolag i tidiga skeden. Åke har mångårig erfarenhet av att jobba internationellt som brobyggare och rådgivare i tekniskt komplicerade projekt.

Juryn

Stefan Carlsson

Ordförande i juryn

Ingenjörsamfundets ordförande och styrelseledamot i Unionen.

Anne Lidgard

Direktör verksledningen, Vinnova

Arbetar med innovationsfrågor på innovationsmyndigheten Vinnova. Ansvarade tidigare för Vinnovas Silicon Valley-kontor där hon arbetade med att hjälpa svenska företag att lyckas på plats i Silicon Valley. Anne har även en bakgrund som entreprenör och startup-vd.

Jane Walerud

Entreprenör och affärsängel, Walerud Ventures

En av Sveriges mest framgångsrika serieentreprenörer / investerare. Medgrundare till två tekniktunga företag, investerar rejäla deltider och pengar i mycket tidiga bolag tillsammans med familjen. Avkastningen 2002-2018, mer än 60% om året. Hedersdoktor, KTH. Ledamot i regeringens Innovationsråd 2015-2018.

Jonas Holmqvist

Patentingenjör, Patent- och registreringsverket

Handlägger patentansökningar inom elektronik. Arbetar även med att höja kunskapsnivån kring immateriella tillgångar och skydd hos främjare inom innovationsstödssystemet.

Lisa Ericsson

Chef, KTH innovation

Grundare av KTH:s innovationshubb, KTH Innovation, samt VD för investeringsbolaget KTH Holding AB. Lisa har drygt 20 års erfarenhet av att bygga det högskolenära innovationssystemet och har tidigare bland annat varit regionchef för affärsplantävlingen Venture Cup.

Marie Wall

Startupansvarig, Näringsdepartementet

Arbetar med att skapa förutsättningar för unga innovativa företag att växa i Sverige. Marie har drygt 25 års erfarenhet från start-upvärlden och har tidigare själv arbetat i flera IT-startups, med riskkapitalinvesteringar och på Vinnova som ansvarig för Sveriges inkubatorer.