Hur gör andra lärare?

Inspireras av hur andra lärare använder Finn upp genom att ta del av deras pedagogiska planeringar och erfarenheter. Finn upp kan användas fritt och undervisningen kan ske i ett enskilt ämne eller ämnesövergripande, vilket ger bästa förutsättningarna för eleverna. Här berättar fyra lärare hur de gör.

Möt Ulrihca Malmberg, teknik- och NO-lärare i årskurs 6-9. Under tio veckor genomför hon Uppfinnarresan och kan bedöma elevens arbete utifrån tolv kunskapskrav i teknik och NO.

Läs om hur Carl Elfgren undervisar i teknik för niondeklassare med hjälp av stationerna i Uppfinnarresan. Han använder Finn upp för att det ger eleverna teknisk läskunnighet. De får lära sig vad en hel process är och Carl tycker att metoden stöder en holistisk syn på undervisningen.

Lärarna i Humleskolan, ett par av Sveriges mest erfarna Finn upp-lärare, delar med sig av sina erfarenheter av att använda Finn upp på skolan. De arbetar ämnesövergripande, har skolledningens förtroende och vet att den kreativa processen inte tar slut när det ringer för rast. De ger tips på vad du som vill starta Finn upp på din skola ska tänka på.

Nyfiken på Finn upp

Vill du pröva på Finn upp i din skola? Vi har ett nätverk av erfarna och skickliga Finn upp-lärare som kan svara på frågor och hjälpa dig om du stöter på problem. De kan ge dig råd och stöd, t ex hur du lägger upp pedagogiska planeringar.

 • Cecilia Eriksson, 1:e lärare i NO och forskare inom naturvetenskapernas didaktik,
  Tel 070-575 82 21, e-post >>
 • Bengt Murén, lärare i teknik och slöjd,
  Tel 070-690 14 86, e-post >>
 • Markus Svensson, lärare i matematik och NO,
  Tel 070-797 42 81, e-post >>
 • Lotta Backgård, lärare i matematik och NO,
  Tel 070-635 76 31, e-post >>
 • Carl Elfgren, lärare i matematik, teknik och NO,
  Tel 070-796 43 40, e-post >>
 • Niclas Ekholm, IKT-pedagog och Makerspace-grundare,
  Tel 076-277 31 99, e-post >>
 • Karin Bohman, lärare i teknik,
  Tel 070-735 99 97, e-post >>

En Finn upp-lärare nära dig

I samtliga län/regioner och i över 180 kommuner runt om i Sverige finns det Finn upp-lärare som undervisar med hjälp av Uppfinnarresan och Finn upp visar en nyligen gjord kartläggning. Hur ditt län/region ligger till ser du här >>.

Om du vill komma i kontakt med Finn upp-lärare i din kommun, maila oss på info@finnupp.se så förmedlar vi kontakten.

Videoklipp – lärare berättar om hur du kan använda Finn upp i undervisningen

Ta del av hela Uppfinnarresan

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner Finn upps kostnadsfria lärarhandledning.