Läromedel

Det är elevernas kreativitet och innovationsförmåga som utvecklas i Finn upp. De tränas i att reflektera och lösa problem när deras teoretiska kunskaper tillämpas praktiskt. Till sin hjälp har de läroboken Min Uppfinnarresa.

Från och med läsåret 2018/19 släpps nya läromedel för att undervisa med Finn upp. Eleverna får läroboken Min uppfinnarresa. Den är på 60 sidor och innehåller fyra kapitel:

  1. Det första beskriver vad Finn upp är.
  2. Det andra, som är det mest omfattande, hjälper eleverna genom Uppfinnarresans fem stationer: Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga.
  3. Det tredje kapitlet ägnas helt åt digital kompetens.
  4. Det fjärde är vår tävling, Sveriges största uppfinnartävling för unga.

Läroboken laddas ner kostnadsfritt som pdf-dokument. Till den finns ett digitalt lärverktyg med gamification, även det kostnadsfritt. De kan med fördel användas tillsammans för bästa inlärning.

En betaversion av det digitala lärverktyget lanseras under läsåret 2021/2022 till skolor vars huvudmän är medlemmar i Skolon.

Vill du vara en av de första som testar lärverktyget i undervisningen? Vi lovar testklasser som hittar buggar (dock inte ”skönhetsfel”) stipendier att använda till klassen. Mejla dina kontaktuppgifter till info@finnupp.se för mer information.

För dig som lärare finns en lärarhandledning som du kan läsa mer om och ladda ner här >>

Läroboken Min uppfinnarresa

false

Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner läroboken Min uppfinnarresa kostnadsfritt.