Läromedel

Det är elevernas kreativitet och innovationsförmåga som utvecklas i Finn upp. De tränas i att reflektera och lösa problem när deras teoretiska kunskaper tillämpas praktiskt. Till sin hjälp har de läroboken Min Uppfinnarresa.

Från och med läsåret 2018/19 släpps nya läromedel för att undervisa med Finn upp. Eleverna får läroboken Min uppfinnarresa. Den är på 60 sidor och innehåller fyra kapitel:

  1. Det första beskriver vad Finn upp är.
  2. Det andra, som är det mest omfattande, hjälper eleverna genom Uppfinnarresans fem stationer: Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga.
  3. Det tredje kapitlet ägnas helt åt digital kompetens.
  4. Det fjärde är vår tävling, Sveriges största uppfinnartävling för unga.

Läroboken laddas ner kostnadsfritt som pdf-dokument. Till den finns ett digitalt lärverktyg med gamification, även det kostnadsfritt. De kan med fördel användas tillsammans för bästa inlärning.

Det digitala lärverktyget lanseras under läsåret 2020/21 till skolor vars huvudmän är medlemmar i Skolfederation, som är Internetstiftelsens standardiserade inloggning (single sign-on) för att skydda personuppgifter. Test av lärverktyget pågår i skolor.

För dig som lärare finns en lärarhandledning som du kan läsa mer om och ladda ner här >>

Läroboken Min uppfinnarresa

false

Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner läroboken Min uppfinnarresa kostnadsfritt.