Läromedel

Det är elevernas kreativitet och innovationsförmåga som utvecklas i Finn upp. De tränas i att reflektera och lösa problem när deras teoretiska kunskaper tillämpas praktiskt. Till sin hjälp har de läroboken Min Uppfinnarresa.

Läsåret 2018/19 släpps nya läromedel för att undervisa med Finn upp. Eleverna får läroboken Min uppfinnarresa. Den är på 60 sidor och innehåller fyra kapitel:

  1. Det första beskriver vad Finn upp är.
  2. Det andra, som är det mest omfattande, hjälper eleverna genom Uppfinnarresans fem stationer: Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga.
  3. Det tredje kapitlet ägnas helt åt digital kompetens.
  4. Det fjärde är vår tävling, Sveriges största uppfinnartävling för unga.

Läroboken laddas ner kostnadsfritt som pdf-dokument. Till den finns ett digitalt lärverktyg med gamification, även det kostnadsfritt. De kan med fördel användas tillsammans för bästa inlärning.

Det digitala lärverktyget lanseras under 2019 till skolor vars huvudmän är medlemmar i Skolfederation, som är Internetstiftelsens standardiserade inloggning (single sign-on) för att skydda personuppgifter. Test av lärverktyget pågår i skolor.

För dig som lärare finns en lärarhandledning som du kan läsa mer om och ladda ner här >>

Läroboken Min uppfinnarresa

false

Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner läroboken Min uppfinnarresa kostnadsfritt.