Finn upp har sedan många år varit medlem i nätverket Nelis.

Nelis består av lärare på grundskolan och gymnasiet som använder entreprenöriellt lärande i undervisningen, och undervisar i entreprenörskap. I september samlades vi på det nedlagda järnverket i Avesta, som nu rymmer skolverksamhet, museum och konst.

Är du intresserad? Du kanske vill delta eller har frågor om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan. Vi kan matcha dig med erfarna lärare.

Peter Skoglöf från Skolverket är en av medlemmarna i Nelis. Han skickade med uppmaningen: Kontakta mig om vilken slags kompetensutveckling du ser behov av idag! Vi tar emot dina svar och skickar vidare. Det är bara att mejla eller ring 08-6637080.