Stöd Sveriges unga i framkant!

Ny generation innovatörer

Var med på resan där vi tillsammans arbetar för att stärka Sverige som innovationsnation och förbereda tonåringar för morgondagens arbetsliv!

Ert bidrag gör att fler unga får en chans att intressera sig för innovation och kreativitet. Ungdomarnas deltagande i våra aktiviteter stärker deras självförtroende och tron på sin egen förmåga. Några av pristagarna i Finn upp har tagit fram så pass unika och intressanta uppfinningar att exempelvis IKEA och Stadium har tagit in dem i sina sortiment.

För partnerskap, sponsorskap eller gåvor, välkommen att kontakta Mikael Ritsfalk på 08-663 70 60 eller e-post. Vi har många bra idéer på hur ett samarbete kan se ut och anpassar samarbetet efter era behov. Ni kan stödja ett projekt eller hela våra organisation. Alla bidrag gör skillnad – stora som små.

Just nu söker vi bl a stöd för följande aktiviteter;

Alumninätverk för tidigare deltagare i Finn upp. Här finns möjlighet att bli regional partner så att vi kan genomföra alumniträffar på flera orter runtom i Sverige.

  • Regional partner 150 000 kr, Nationell huvudpartner 1 000 000 kr

Webbinarier för högstadielärare. I de här tiderna är det viktigare än någonsin att vi når ut till lärare med kunskap kring hur de bäst utbildar sina ungdomar i kreativitet, nytänkande och problemlösning. Därför söker vi nu stöd för framtagande, marknadsföring och genomförande av webbinarier för Finn upp.

  • Stödpartner 25 000 kr, Nationell huvudpartner 250 000 kr

Uppfinnarläger för barn 12 – 15 år på vinterlovet.  Låt barn och unga få upptäcka sin kreativa kraft. Genomförs i samarbete med Tekniska museet. Med bidrag har vi möjlighet att ta nätverket vidare till andra städer runtom i Sverige.

  • Stödpartner 25 000 kr,  Lokal partner 75 000 kr

Som partner blir du avsändare till de aktiviteter du bidrar till att vi genomför. Vi lyfter samarbetet på vår hemsida, nyhetsbrev till lärare och sociala medier. Ni har själva möjligheten att kommunicera att ni stödjer Finn upp och en bättre framtid för våra unga. Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer och hittar en gemensam lösning.

För partnerskap, sponsorskap eller gåvor, välkommen att kontakta Morgan Roos på 08-663 70 60 eller e-post.

Samarbetspartners

Stödjer sedan starten 1979 förberedelsearbetet för Sveriges största uppfinnartävling för unga – Finn upp.

Alumninätverkets satsning på lokal närvaro runtom i Sverige möjliggörs med stöd av MUCF.

Agne Johanssons Minnesfond möjliggör sedan 2020 ett höstlovsläger för unga uppfinnare samt utveckling och utdelande av två årliga stipendier för unga innovatörer.

Även Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne bidrar till höstlovslägret 2021.

Kungliga Patriotiska Sällskapet bidrar med stöd till en seminariedag med och för unga innovatörer.

Medgrundare till Finn upp och en nära partner sedan 1979.

Rådgivning till finalister i Finn upp. 

Samarbete i samband med Skolforum.

Samarbetspartner i olika frågor, bl a lovaktiviteter för unga samt lärarfortbildning.