Stöd Sveriges unga i framkant!

Ny generation uppfinnare, innovatörer och entreprenörer.

Vi spår en ljus framtid
Som sponsor till Finn upp är du med och bidrar till en ny generation uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Som ett led i detta arbete stödjer du även Finn upps arbete för att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer.

Välkommen att kontakta Jessica Enerstål för en förutsättningslös dialog på 08-663 70 60 eller jessica@finnupp.se. Vi har många bra idéer på hur ett samarbete kan se ut och anpassar samarbetet efter era behov.

Ge en gåva till Finn upp
Genom att ge en gåva eller skänka pengar till den ideella skolverksamheten Finn upp bidrar du till att fler elever i Sverige får möjlighet att utveckla sin kreativitet, sin förmåga att lösa problem och att samarbeta.

Eleverna tar sina idéer vidare till alldeles egna uppfinningar i vår pedagogiska metod Uppfinnarresan. När de är klara har de inte bara lärt sig mer i dagens skolämnen, de har också tagit ett stort steg närmare förmågor de behöver i sitt framtida arbetsliv.

Kontakta Jessica Enerstål, 08-663 70 60 eller jessica@finnupp.se, för att ge din gåva.