false

Undervisningsstöd

Finn upp är en anrik skolverksamhet som har använts på högstadiet sedan slutet av 1970-talet. Den är mer adekvat och aktuell än någonsin genom en kreativ lärprocess, entreprenöriellt lärande och anpassad för ämnesövergripande samarbete.

Du får ett gediget stöd för din undervisning. Här finns pedagogiska planeringar från erfarna och skickliga lärare. De delar generöst med sig av tips och råd. Vi har ett nätverk av Finn upp-lärare som kan svara på frågor och hjälpa dig om du stöter på problem.

Vår pedagogiska metod Uppfinnarresan stöder målen i läroplanen. Stationerna längs resan kombinerar kunskap med praktisk tillämpning. Det gör inlärningen meningsfull och undervisningen konkret. Här får du också bedömningsmatriser för en rad ämnen.

Från och med läsåret 2018/19 ska eleverna även undervisas så att de uppnår adekvat digital kompetens. Finn upp kan bidra. Vår styrka ligger i den första kreativa delen av en digital lösning, från idé via algoritmer till flödesschema.

Under Uppfinnaresan behövs mallar. Ladda ner begreppslista, sekretessförbindelse och diplom som pdf.

På Patent- och registreringsverkets webb hittar du som lärare undervisningsmaterial inom immaterialrätt. Till exempel patent, varumärke, design och upphovsrätt. Ett bra komplement när eleverna har tagit sig till Researcha-stationen på deras uppfinnarresa!

Ta del av hela Uppfinnarresan

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner Finn upps kostnadsfria lärarhandledning.