false

Uppfinnarresan

I Finn upp går eleverna igenom en skolversion av innovationsprocessen. Vi kallar den Uppfinnarresan – en resa som stannar på fem stationer. Eleverna driver lärprocessen självständigt och läraren coachar. Varje station har ett välfyllt förråd av lektionsövningar att ta hjälp av.

Uppfinnarresan är metoden i Finn upp som gör teoretisk kunskap begriplig genom att eleverna använder sina lärdomar praktiskt när de utvecklar sina idéer.

Processen tar dem med på en resa till en egen uppfinning och resan stannar vid fem stationer (hållpunkter i lärprocessen): Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga. Här beskrivs de olika stationerna i korthet.

Nyhet! Sedan läsåret 2018/19 får alla högstadieelever kostnadsfritt en egen digital lärobok Min uppfinnarresa. Här laddar du ner den >>.

Om eleverna har svårt att komma igång är det ingen fara. Till varje station finns många praktiska lektionsövningar som sätter fart på tanken och kreativiteten. De är utformade som handledningar och lektionsmaterialen är fria att kopiera.

Bilda team

På arbetsplatser är det i princip alltid team som gör jobbet tillsammans. Det beror på att alla är bra på något, men ingen är bra på allt. Med Finn upp kan eleverna pröva på hur det är. Sätt ihop team, 2-4 elever per team brukar vara bra. Och hitta gärna på roliga namn på teamen. När eleverna format team kan man förklara hur de kan anta olika roller genom stationerna i Uppfinnarresan:

  • Uppfinnaren, det är den eller de som kommit på idén och utvecklar den till en egen uppfinning. Det gäller att driva på processen och nå ända i mål.
  • Faktafinnaren, som läser och letar information. I flera stationer längs Uppfinnarresan ska eleverna ta reda på fakta. För att göra det behöver de läsa vad flera källor skriver eller berättar och sedan ställa samman information som är relevant för uppfinningen. Vem gör det bäst eller skulle vilja lära sig göra det?
  • Författaren, som dokumenterar. Som underlag för bedömningen behöver eleverna beskriva hur Uppfinnarresan går, både fram- och motgångar. Vem gör det bäst eller skulle vilja lära sig göra det?
  • Praktikern, som bygger och testar. För att idén ska kunna bli en uppfinning ska eleverna bygga modeller och se om de fungerar. Vem gör det bäst eller skulle vilja lära sig göra det?
  • Talaren, som presenterar uppfinningen. När eleverna klarat en station i Uppfinnarresan ska de redovisa vad de kommit fram till. Det kan de göra genom att berätta om det och genom att rita och filma. Vem gör det bäst eller skulle vilja lära sig göra det?
Samarbete och kamratåterkoppling

Kamratåterkoppling är ett sätt att hjälpa eleverna till samarbete. Läs mer om hur det kan gå till i ett exempel på pedagogiska planering här >>. Påminn eleverna om att skriva i dokumentationen vem som gjorde vad så att du kan använda det som underlag för bedömningen i respektive ämne.

false

STATION 1: STARTA

Uppfinnarresan startar med att hjälpa eleverna släppa loss från vanligt skolarbete. På Starta-stationen blir de inspirerade av andra elever och kluriga uppfinningar. De kommer också tillsammans med några elever få bilda en grupp.

Målsättning
Efter Starta-stationen ska eleven känna sig förberedd och sugen på att hitta idéer. Vad vill eleven göra? Och med vilka kamrater kommer eleven att samarbeta med?

false

STATION 2: IDEA

Uppfinningar börjar med en idé eller fundering kring något problem. Eller en pryl eller tjänst som saknar något. Eller när man sätter ihop två saker som inte använts tillsammans förut. Men hur får man idéer? Här får eleverna hjälp på vägen.

Målsättning
Eleverna tränar upp sin kreativitet – alla kan vara kreativa. När eleverna är klara med Idea-stationen ska de ha vaskat fram minst en idé som de vill gå vidare med till Researcha-stationen.

false

STATION 3: RESEARCHA

Fungerar idén? Nu ska eleverna pröva och ompröva sina idéer, ofta måste de fundera ett varv till och då kan de upptäcka att en idé inte fungerade riktigt som de trott. Under tiden kanske de hittar ett annat bättre sätt att utveckla idén till en uppfinning.

Målsättning
Under Researcha-stationen tränar ni problemlösningsförmågan, tar er utanför klassrummet och får veta mer om hur ni kan skydda era idéer. Håller idéerna, och vilken eller vilka ni vill utveckla.

false

STATION 4: DESIGNA

Idéerna börjar ta form. Här gäller det att skissa, bygga och testa. Ni testar lösningarna och upptäcker nya sätt att göra uppfinningen på och vilka begränsningar ni behöver ha. Prototyper byggs och piloter utvecklas.

Målsättning
När ni är klara med Designa-stationen ska ni ha testat era uppfinningar, byggt prototyper eller piloter och gjort skisser av dem.

false

STATION 5: FÖRVERKLIGA

En bra idé som utvecklats till en konkret produkt eller tjänst räcker långt, men vem vill ha den? Hur påverkar det utformningen? Behöver eleverna hjälp för att förverkliga den? Är det nödvändigt att skydda idén? Det ska ni undersöka nu.

Målsättning
Förverkliga-stationen handlar om att presentera uppfinningen och förstå hur det påverkar praktiska val i innovationsprocessen. När ni är klara kan ni ställa ut uppfinningen.

Ta del av hela Uppfinnarresan

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner Finn upps kostnadsfria lärarhandledning.