false

Uppfinnarresan

I Finn upp går eleverna igenom en skolversion av innovationsprocessen. Vi kallar den Uppfinnarresan – en resa som stannar på fem stationer. Eleverna driver lärprocessen självständigt och läraren coachar. Varje station har ett välfyllt förråd av lektionsövningar att ta hjälp av.

Uppfinnarresan är metoden i Finn upp som gör teoretisk kunskap begriplig genom att eleverna använder sina lärdomar praktiskt när de utvecklar sina idéer.

Processen tar dem med på en resa till en egen uppfinning och resan stannar vid fem stationer (hållpunkter i lärprocessen): Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga. Här beskrivs de olika stationerna i korthet.

Nyhet! Sedan läsåret 2018/19 får alla högstadieelever kostnadsfritt en egen digital lärobok Min uppfinnarresa. Här laddar du ner den >>.

Om eleverna har svårt att komma igång är det ingen fara. Till varje station finns många praktiska lektionsövningar som sätter fart på tanken och kreativiteten. De är utformade som handledningar och lektionsmaterialen är fria att kopiera.

Finn upp på fem lektioner

Carl Elfgren, en av våra ambassadörer, är matte-, No- och tekniklärare på Torsviks skola på Lidingö utanför Stockholm. Han har här gjort ett förslag till hur du kan undervisa med Finn upp i en komprimerad version. Det kan vara bra nu när många skolor måste planera om undervisningen med lektioner på distans, restriktioner för hur salarna får användas och rullande scheman.

International Society for Technology in Education driver frågan kring begreppet “technical literacy” som en parallell till begreppet “literacy” eller läskunnighet. Det innebär att skolans uppgift är att ge eleverna förståelse och verktyg för att leva och delta i vår tekniska värld. Det är rimligtvis ett krav som blir allt mer relevant med tanke på den utveckling vårt samhälle genomgår i allt högre takt.

Det är svårt att hitta tillfällen i undervisningen där eleverna inte bara får syn på sambandet mellan tekniska beståndsdelar utan kan arbeta med behov, problemlösning, uttryck och konsekvenser. Det vill säga lära sig förstå teknikens drivkrafter, dess beståndsdelar och effekter i samhället, eller med andra ord kunna arbeta med teknisk läskunnighet, kreativitet och problemlösning på några lektioner.

Är det ens möjligt att driva ett Finn upp-projekt på bara fem veckor? Hur kan man pressa in så många processer på så kort tid? Självklart blir det något annat än när eleverna får åtta till tio veckor på sig att utveckla sina idéer. Ett fem veckors-projekt handlar kanske mer om att alla elever i klassen får möjlighet att pröva på. De elever som kommer extra långt kan man som lärare hjälpa den sista biten fram till en uppfinning som kan lämnas in i Finn upps uppfinnartävling.

I den här planeringen är de fem olika momenten (som i Finn upps huvudprocess kallas: starta, idea, researcha, designa och förverkliga) sammansatta till tre moment. I den här planeringen arbetar eleverna med de sammansatta momenten direkt kopplade till varandra, vilket innebär att de prövar och utvärderar, prövar om och utvärderar igen.

Så här kan det gå till > >

Ladda ner bedömningsmatrisen här > >

false

STATION 1: STARTA

Uppfinnarresan startar med att hjälpa eleverna släppa loss från vanligt skolarbete. På Starta-stationen blir de inspirerade av andra elever och kluriga uppfinningar. De kommer också tillsammans med några elever få bilda en grupp.

Målsättning
Efter Starta-stationen ska eleven känna sig förberedd och sugen på att hitta idéer. Vad vill eleven göra? Och med vilka kamrater kommer eleven att samarbeta med?

false

STATION 2: IDEA

Uppfinningar börjar med en idé eller fundering kring något problem. Eller en pryl eller tjänst som saknar något. Eller när man sätter ihop två saker som inte använts tillsammans förut. Men hur får man idéer? Här får eleverna hjälp på vägen.

Målsättning
Eleverna tränar upp sin kreativitet – alla kan vara kreativa. När eleverna är klara med Idea-stationen ska de ha vaskat fram minst en idé som de vill gå vidare med till Researcha-stationen.

false

STATION 3: RESEARCHA

Fungerar idén? Nu ska eleverna pröva och ompröva sina idéer, ofta måste de fundera ett varv till och då kan de upptäcka att en idé inte fungerade riktigt som de trott. Under tiden kanske de hittar ett annat bättre sätt att utveckla idén till en uppfinning.

Målsättning
Under Researcha-stationen tränar ni problemlösningsförmågan, tar er utanför klassrummet och får veta mer om hur ni kan skydda era idéer. Håller idéerna, och vilken eller vilka ni vill utveckla.

false

STATION 4: DESIGNA

Idéerna börjar ta form. Här gäller det att skissa, bygga och testa. Ni testar lösningarna och upptäcker nya sätt att göra uppfinningen på och vilka begränsningar ni behöver ha. Prototyper byggs och piloter utvecklas.

Målsättning
När ni är klara med Designa-stationen ska ni ha testat era uppfinningar, byggt prototyper eller piloter och gjort skisser av dem.

false

STATION 5: FÖRVERKLIGA

En bra idé som utvecklats till en konkret produkt eller tjänst räcker långt, men vem vill ha den? Hur påverkar det utformningen? Behöver eleverna hjälp för att förverkliga den? Är det nödvändigt att skydda idén? Det ska ni undersöka nu.

Målsättning
Förverkliga-stationen handlar om att presentera uppfinningen och förstå hur det påverkar praktiska val i innovationsprocessen. När ni är klara kan ni ställa ut uppfinningen.

Ta del av hela Uppfinnarresan

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner Finn upps kostnadsfria lärarhandledning.