Ung idékraft

Finn upp stärker unga människors idékraft. Elever tränas i kreativt tänkande, i att utveckla sina idéer och att förverkliga dem.

Sverige är en innovativ nation
För att Sverige ska kunna behålla en global konkurrenskraft förbereder vi ungdomar för arbetslivet och motiverar dem att lära sig för livet. Inte bara nya kunskaper utan också hur de löser problem och tänker kreativt. Detta gör Finn upp genom att årligen ta med tusentals ungdomar på en uppfinnarresa. Under resans gång stärks deras självförtroende när de ser sina egna idéer bli verklighet. De kan.

Framtiden är ljus
Tanken med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten och använda ett entreprenöriellt lärande. Målet är att bidra till en ny generation av innovatörer och entreprenörer.

Det är kul att tävla
Finn upp arrangerar Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet. Många tycker det är roligt att tävla, alla vill bli tagna på allvar. Det blir de i Finn upp. Sedan 2017 delar Finn upp också ut Konstruktionspriset till gymnasieelever. Priset instiftades tillsammans med Utställningen Unga forskare.

Starka ägare
Finn upp grundades 1979 av den ideella organisationen Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen. Verksamheten finansieras av Skolverket samt sina ägare: Unionen, Vision, Finansförbundet, Fackförbundet ST och Försvarsförbundet.

Våra finansiärer

ingen

unionen-finn-upp-2015    www-vision-2015

 

www-st-2015 www-finansforbundet-2015

forsvar-final

Historien bakom Finn upp
Det hela började då bristen på innovatörer, tekniker och naturvetare växte i ett land som alltid varit känt för sin goda idérikedom och för sina uppfinningar som exempelvis kullagret, dynamiten och skiftnyckeln.

1979 startade därför Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska Uppfinnarföreningen Finn upp, i syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland ungdomar.

Se gärna filmen om Finn upps historia där vi b.la. berättar om kända prisutdelare såsom Kungen, Prinsessan Victoria och dåvarande Statsminister.